český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Niklová pasta proti zadieraniu v spreji – NEOLUBE® METAL 1200 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/06/13 10:36

NIKLOVÁ PASTA PROTI ZADIERANIU

Mazivo pre extrémne teploty

Zostavy, montáž, demontáž

statické mazanie komponentov vystavených silným vibráciám

dynamické mazanie pri pomalých pohyboch

Oceliarsky priemysel, zlievarne, huty

Spĺňa špecifikácie

MIL A 907 ED – STM 7411 A

SECLF 216 – MIL A 907 E 80 

 

OPIS

Pasta proti zadieraniu s niklom s veľmi vysokým účinkom.

Interakcia niklu a ostatných prísad umožňuje zabrániť katalytickým reakciám medzi kontaktmi Fe/Cu; alebo ako môžeme konštatovať pri prípravkoch proti zadretiu s meďou pri kontaktoch Fe/Fe. Tento prípravok je teda možné bez obáv používať na všetky železné kovy vrátane chrómu.                                         
Prípravok zaručene neobsahuje metaloidy ani dusičnany.

Účinný v dynamickom stave aj pod vplyvom vibračných javov.

Nepoužívajte na ložiská alebo kotúče s pomalými pohybmi bez častej aplikácie maziva.

Umožňuje dosiahnuť výsledky aj pri veľmi vysokých teplotách až 1200 °C v hraničných ochranných prípadoch.

Zodpovedá špecifikáciám MIL A 907 E/D, ST7411A a SECLF 216.

Používajte na ložiská a kotúče v prevádzke iba v prípade častej aplikácie maziva.


OBLASTI POUŽITIA

Mazivo NÉOLUBE® METAL 1200 sa používa na rovnaké účely ako mazivo METAL 900 hliník a METAL 1100 meď na riešenie problémov povrchovej oxidácie v prípade možných katalytických reakcií. Javy jamkovej korózie.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Po uvoľnení guľôčky vnútri nádoby aerosól chvíľu pretrepávajte. Súčasti, ktoré chcete ošetriť, v prípade potreby najprv odmastite prípravkom NEUTRALÈNE® V200 v spreji. Nastriekať zo vzdialenosti 15 až 25 cm v závislosti od ich veľkosti.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Pasta

Farba

Vizuálna

Kovovo sivá

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

910

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Anorganické

Vlastnosti tuhých mazív

Nikel/hliník

12%

Schopnosť penetrácie pri 25 °C         

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265-295

265-295

265-295

275-305

275-305

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

ASTM D 2265

190

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

nm

nm

nm

 

nb/ml 

nb/ml

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Polymér

Kinematická viskozita pri 40°C          

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

140

100

mm/s־¹

mm/s־¹

Index kyslosti

NF ISO 6618

< 0,38

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

< 3

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

1,5

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1a

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

< 10

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

0,1

% hmotnosti

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

< 0,6

                     

% hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

< 0,5

Rozmerová odchýlka v %

Rozsah teplôt v statickom stave

Nepretržite

V špičke

 

 

-20 +1200

-20  +1300

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

80,000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                          

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,50

4800

 

mm

daN

TIMKEN test

ASTM D 2509

45

Ib

Antikorózny test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

1

1

        

      Hodnotenie     

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

< 2

% hmotnosti

DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Uťahovací moment pri 20 °C

MIL A 907 E 80

80

Newton metrov

Uvoľňovací moment pri 450 °C

MIL A 907 E 80

90

Newton metrov

Uvoľňovací moment pri 750°C

MIL A 907 E 80

100

Newton metrov

  *nenamerané alebo nemerateľné


BALENIA

 

 

 

 

 

      Sprej 650 ml

mazivo s niklom do veľmi vysokých teplôt 1200 °C. proti korózii. proti zvarom. veľmi slabý uvoľňovací moment po vystavení teplote. sprej niklová pasta proti zadieraniu, niklová pasta, niklové mazivo, niklové mazivo vysoké teploty, niklová montážna pasta. mazivo vysoké teploty. mazivo veľmi vysoké teploty. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Niklové mazivo sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE